رخساره

من غریب خلوت تنهاییم...
شنبه 26 مهر 1393

نیا به خوابم
میشه دیگه نیای به خوابم؟هنوز چند روز بیشتر نگذشته چقدر زود اومدی؟

واقعا باید هر روز صبح حرفای قشنگت رو به یاد بیارم تا دلتنگی رو برای همیشه تاآخر عمر فراموش کنم...

دیگه نیا به خوابم که هواییم کنی
شنبه 5 مهر 1393

خواب یوسف دیده ام...

خواب یوسف دیده ام....

روی پیشانی بختم خط به خط چین دیده ام / بسکه خود را در دل آیینه غمگین دیده ام *

* مو سپیدم مو سپیدم موسپیدم مو سپید/ گرگ باران دیده هستم، برف سنگین دیده ام *

*
آه یک چشمم زلیخا آن یکی یعقوب شد / حال یوسف را ببینم با کدامین دیده ام؟ *

* 
آشنا هستی به چشمم صبر کن، قدری بخند / یادم آمد، من تورا روز نخستین دیده ام 
*

*بیستون دیشب به چشمم جاده ای هموار بود / ابن سیرین را خبر کن، خواب شیرین( یوسف) دیده ام


*** حمید رضا برقعی ***

شنبه 5 مهر 1393

دلم گرفته...

دلم گرفته ...

غریبه ام و در این شهر مست تنهایی / به رغم غربت من ، شهره ام به شیدایی **


 غریبه ام و دلم همدلی طلب دارد / در این تراکم غربت عجب تقاضائی! **


 غریبه ام و سلامم جواب می خواهد / سلام بی جواب دلم صحنه ای تماشائی **


 دلم گرفته خدایا تو هم غریب شدی؟ / بیا رفیق دلم شو، زغربتت به درآیی ** 


دلم شکسته تر از شیشه های شهر شماست / اگر چه نیست شعر من اما ، چه بند زیبایی **


 خدای جمله غریبان ، رفیق شبهایم / همین که فکر من هستی چه غم ز تنهائی


*** حسین محمدی***