رخساره

من غریب خلوت تنهاییم...
چهارشنبه 18 تیر 1393

کوچه علی چپ

می خنــدم...

ســــــاده می گیـــرم...
ســــــاده می گــــــذرم...
بلنــــد می خندم و با هــــر ســــازی میرقصم ...
نــه اینکه دل خوشــــــم!
نــه اینکه شــــادم و از هفــــت دولت آزاد!
مدتـــی طولــانی شکســــتم، زمین خــــوردم،سخــــتی دیدم، گــــریه کردم
و حالا ...
برای " زنـــده مـــاندن" خودم را به "کوچه ی علی چپ" زده ام ...!
روحم بزرگ نیــــست! دردم عمیــق است ... می خنـــــــــــدم که جای زخــم ها را نبینـــــی !

دوشنبه 16 تیر 1393

...
// گاهی از یه جایی  باید دیگه نجنگید با زندگی// تموم


دوشنبه 16 تیر 1393

باخت

دوشنبه 16 تیر 1393

یه رویای کوتاه

دوشنبه 16 تیر 1393

فراموشی

دوشنبه 2 تیر 1393

تولد

 

 

امروز روز تولدم بود. اگه از ته دل بگم حس خوبی نیست سن تقویمی مثل برق و باد داره میره بالا و من به اون بالا واقعاً نرسیدم 

خدارو بابت همه نعمتهای زیادی که بهم داده شکرگذارم اما از خودم راضی نیستم 

اولین نفری که بهم تبریک گفت خواهر مهربون بود و بعد بقیه اعضای خانواده و دوستان................

تو این روز هم منتظرم تبریک بهم بگن، هم از این روز نگرانم و ناراحت که 1 شماره رفت رو شماره دیگه ... این انصاف نیست من هنوز به اون شماره نرسیدم خیلی فاصله دارم من  جا موندم...  

 

 

                                                                      پ.ن:/ با این وجود به قدرت خدای مهربونم حالم خوبه و قلبم میزنه چون لکه هایی      

                                  که قلبمو اعصابمو متشنج کرده بود پاک میکنم/